รายชื่อส่งของ วันพฤหัสที่ 23/07/63 ( J&T & Flash )