รายชื่อส่งของ วันพฤหัสที่ 06/08/63 ( J&T & Flash )