รายชื่อส่งของ วันศุกร์ที่ 07/08/63 ( J&T & Flash )