รายชื่อส่งของ วันอังคารที่ 15/12/63 ( J&T & Flash )